นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Rakuten Insight Global, Inc. ("Rakuten Insight" หรือ "เรา") ทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1-14-1 ทามางาวะ แขวงเซตางายะ กรุงโตเกียว 158-0094 ให้บริการแก่ธุรกิจและองค์กรหลายแห่ง ("ลูกค้า") ด้วยข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและความคิดเห็นที่มีต่อบริการและสินค้า โดยข้อมูลนี้ถูกรวบรวมมาจากแบบสำรวจวิจัยการตลาด ซึ่งสร้างและจัดการโดย Rakuten Insight ("แบบสำรวจ")

ข้อมูลจากแบบสำรวจซึ่งเป็นสื่งที่สะท้อนอดีตและปัจจุบัน จะช่วยให้ลูกค้าที่ใช้บริการ Rakuten Insight ได้รับข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเพื่อนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ดีในอนาคต เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของคุณต่อแบบสำรวจที่มาจากมุมมองแตกต่างกันของแต่ละบุคคล จะช่วยเพิ่มพลังให้กับสังคมเช่นเดียวกับลูกค้าได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ Rakuten Insight จะใคร่ขอรวบรวมความคิดเห็นและความรู้สึกจากหลายบุคคล ซึ่งล้วนมีจุดยืนที่แตกต่าง ความคิดเห็นและความรู้สึกที่แตกต่างเหล่านี้ เป็นกุญแจสำคัญที่เราจะนำไปส่งมอบต่อให้กับสังคม

ในช่วงตลอดการดำเนินธุรกิจ Rakuten Insight เข้าใจและเคารพความเป็นส่วนบุคคลและชีวิตส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกราย (ทั้งสมาชิกของ Rakuten Insight และรวมไปถึงผู้เยี่ยมชมของเว็บไซต์ Rakuten Insight ซึ่งจะเรียกโดยรวมว่า "ผู้ใช้งาน" หรือ "คุณ") ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล Rakuten Insight จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและรหัส ICC/ESOMAR Code ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมการวิจัยทางการตลาด

ข้อมูลส่วนบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบุ หรือสามารถระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาได้ บางหัวข้อของข้อมูลส่วนบุคคล จะเปิดเผยข้อมูลของคุณเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งสุขกาย สุขภาพจิต หรือโรคที่เป็น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อด้านศาสนาหรือความเชื่อด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ข้อมูลการกระทำผิดว่าด้วยความผิดทางกฎหมายอาญา และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ("ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน") สามารถนำมาใช้งานได้โดยเป็นทางเลือก และต้องได้รับความคุ้มครองอย่างสูง Rakuten Insight จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ ที่กฎหมายบังคับใช้จัดประเภทเป็นข้อมูลที่ "ละเอียดอ่อน" หรือ "หมวดหมู่พิเศษ"

หลังจากลงชื่อสร้างบัญชีของคุณ ผู้ใช้งานจะต้องรับทราบและยินยอมขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามนโยบายนี้ รวมถึงในข้อกำหนดของ ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Rakuten Insight เก็บรวบรวม ได้แก่
  1. "ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน" ที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดการติดต่อผู้ใช้งาน (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อ วันเกิด เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการชำระเงิน หากจำเป็น) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั่วไป ที่ช่วยระบุไลฟ์สไตล์ หรือเกี่ยวข้องกับช่วงชีวิตของคุณ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา รายได้ การทำงาน และเชื้อชาติ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวจริง ๆ)
  2. "ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด" ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และช่วงชีวิตของคุณ มากกว่าข้อมูลส่วนตัวแบบพื้นฐาน
  3. "ข้อมูลแบบสำรวจ" คือคำตอบที่คุณได้ตอบในแบบสำรวจ
  4. บันทึกและการใช้งานบริการของ Rakuten Insight ในอดีต คำถามใดบ้างที่คุณได้ตอบ และตอบไปเมื่อไร รวมถึงแต้มที่คุณได้รับและใช้งานไปแล้ว
  5. การสอบถามและความคิดเห็นที่มีต่อ Rakuten Insight และ
  6. ข้อมูลคุกกี้ (อ่านรายละเอียดในส่วนถัดไป) และบันทึกเซิร์ฟเวอร์ที่ Rakuten Insight จะรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเข้าถึงบริการ
 2. Rakuten Insight อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยตรง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติที่ระบุในข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน ในบางประเทศ (เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา) รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ระบุในข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด และข้อมูลแบบสำรวจ หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น และหากจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจริง ๆ ในกรณีนี้ Rakuten Insight จะได้รับการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้งาน ก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนี้
 3. Rakuten Insight ไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เนื่องจาก Rakuten Insight ไม่ให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยตรง

เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของ Rakuten Insight และมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือโฆษณาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้น หรือใช้งานคุกกี้ บีคอน (Beacon) หรือเครื่องมือระบุตัวตนและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกโดยรวมว่า คุกกี้) ซึ่ง Rakuten Insight ใช้งาน โดย Rakuten Insight จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและอุปกรณ์ที่คุณใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ ที่หัวข้อ นโยบายคุกกี้

 1. Rakuten Insight และลูกค้า ในกรณีที่ (4) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. สร้างและคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพ โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของคุณ
  2. คัดเลือกและส่งรายการคำถามให้กับผู้เข้าร่วม โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของคุณ
  3. คัดเลือกและเลือกผู้เข้าร่วมนั้นในลำดับต่อไป โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียดของคุณ
  4. กำกับแบบสำรวจ ซึ่งอาจเริ่มการสำรวจโดย Rakuten Insight และ/หรือลูกค้า รวบรวมและวิเคราะห์คำตอบของคุณที่มีต่อรายการคำถามเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก
  5. มอบรางวัลให้แก่คุณจากรายการที่ Rakuten Insight เสนอ โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานและบันทึกของคุณ
  6. ตอบคำถามของคุณ หาก Rakuten Insight ได้รับคำถามนั้น
  7. พัฒนาและเพิ่มพูนการให้บริการของ Rakuten Insight โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เรามี และ
  8. ป้องกันการฉ้อฉล กิจกรรมที่เป็นอันตราย และความสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เรามีนี้
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ในข้อมูลแบบสำรวจ โดยรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน และข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด ข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลผลและใช้งานหลังจากรวบรวมหรือเปลี่ยนแปลง โดยการลบข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนโดยตรง เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และอื่น ๆ ฉะนั้นแล้ว Rakuten Insight และลูกค้า จะไม่สามารถ และจะไม่เชื่อมต่อสู่แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานโดยตรงผ่านข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้ว อย่างไรก็ดี หากจำเป็นต้องใช้เครื่องมือระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อนั้น Rakuten Insight และ/หรือลูกค้าอาจรวบรวมและใช้งานในแบบสำรวจเฉพาะทาง โดยจะมีการสื่อสารที่เหมาะสมกับคุณ เช่น มีการแจ้งเตือนเป็นพิเศษก่อน
 3. นอกเหนือจากในวรรคที่ 1 และ 2 ของส่วนนี้ เรายังจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (เหตุผลที่ถูกต้องตามที่กำหนดใน ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป) ดังต่อไปนี้
  1. ผลการดำเนินงานของสัญญา
  2. ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และ/หรือลูกค้า และ
  3. การยินยอมของคุณในบางกรณี โดยเฉพาะในวรรคที่ 1 (3) ของส่วนนี้

  หากเราร้องขอการยินยอมจากคุณเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการประมวลผลและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่คุณจะให้ความยินยอม และคุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเวลา

 4. ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยภารกิจของเราในการจัดทำแบบสำรวจให้มีความเที่ยงธรรม ซึ่งเราจะรวบรวมความคิดเห็นและความรู้สึกต่าง ๆ และเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในตลาดและสังคม
 5. เนื่องจาก Rakuten Insight และลูกค้าของเรามีความแตกต่างกันและเป็นธุรกิจอิสระ Rakuten Insight ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ การรั่วไหล และการละเมิดข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า ที่เหนือการควบคุมซึ่งสมเหตุสมผลของ Rakuten Insight Rakuten Insight ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านนโยบาย หรือนโยบายส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างละเอียด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ควบคุม วัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของคุณ ก่อนจะเริ่มตอบคำถามในแบบสำรวจ
 1. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อ Rakuten Insight เป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่คุณเลือกจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำเนินงานแก่ Rakuten Insight ตามข้อตกลงและผลประโยชน์ที่ชอบโดยกฎหมาย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการของเรา และ/หรือ ได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของคุณ
 2. คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน และข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียดของคุณได้ คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียดได้ทุกเมื่อ โดยเข้าไปที่บัญชีของคุณใน หน้าของฉัน (My Page) Rakuten Insight เคารพในการเลือกของคุณ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่คุณต้องการให้เราพิจารณาในขั้นตอนการคัดกรอง แต่ในทางกลับกัน เราใคร่เรียนให้ทราบว่า ยิ่งเราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณมากเท่าไร คุณก็จะมีโอกาสได้ทำแบบสำรวจและได้รับรางวัลจาก Rakuten Insight มากขึ้นเท่านั้น
 3. หากการร้องขอในลักษณะที่อธิบายไว้ใน "การสอบถาม/การร้องเรียน" Rakuten Insight จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานและข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียดที่ลงทะเบียนไว้ในรูปแบบพกพา
 4. นอกเหนือจากนี้ Rakuten Insight จะตอบคำร้องขอของคุณในกรณีต่อไปนี้ และคุณสามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่ระบุไว้ในส่วน "การสอบถาม/การร้องเรียน"
  1. การขอให้เปิดเผยและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  2. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก Rakuten Insight
  3. การขอแก้ไข หยุดใช้งาน และลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกใช้งานผิดวัตถุประสงค์ของคุณ
  4. การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
  5. การร้องขออื่น ๆ ที่สามารถทำได้ตามสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 5. แม้ว่าจะมีบทบัญญัตินี้ Rakuten Insight อาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำร้องของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกประมวลผลตามวรรค 2 ของส่วนก่อนหน้า เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ในภายหลัง
 1. Rakuten Insight จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลานานเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและดำเนินการต่อ
 2. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานและข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอื่น ๆ สำหรับการดำเนินงานตามสัญญา จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่บัญชีของคุณถูกปิดการใช้งาน ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด จะขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแบบสำรวจนานเท่าที่จำเป็นสำหรับการบริการของเรา รวมถึงสำหรับลูกค้า และเราจะลบข้อมูลดังกล่าวหลังจากนั้นโดยไม่ปล่อยไว้นานเกินไป
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สมัครสมาชิกในขั้นต้น แต่ไม่ได้เสร็จสิ้นการลงทะเบียนตามข้อตกลงการเป็นสมาชิก จะถูกลบในเวลา 6 เดือน และ Rakuten Insight จะปิดการใช้งานบัญชีของสมาชิกใดก็ตามที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปีเป็นการชั่วคราว จนกว่าบัญชีดังกล่าวจะถูกใช้งานอีกครั้งผ่านการลงชื่อเข้าใช้
 1. ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของเรา Rakuten Insight อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามบางรายที่ไว้วางใจได้ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่อยู่นอกประเทศที่คุณอาศัย
 2. กรุณาวางใจได้ว่า เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้องคุณโดยดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดการและการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่สามนี้
 3. ในบางครั้ง หน่วยงานด้านตุลาการหรือผู้กำกับดูแล อาจร้องขอการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยปกติแล้ว คำร้องขอดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับการสืบสวนทางอาญา หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ในกรณีที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย เราจะตอบสนองต่อคำร้องขอดังกล่าวตามนโยบายภายในของเรา และตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้
 4. นอกเหนือจากนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาผ่อนปรนเหตุการณ์ใดใด ที่เป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน Rakuten Insight อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม รวมไปถึงบริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ Rakuten Insight ตามขอบเขตที่จำเป็น
 5. Rakuten Insight จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุในนโยบายนี้โดยไม่ได้บอกกล่าวแก่คุณก่อน และดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นถัดไปล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด
 1. เรามุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง และสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เรากระทำการดังกล่าวตามขั้นตอน เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกทำลายอย่างเหมาะสม เมื่อมีความจำเป็น เราใช้งานเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูล และจำกัดการเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ต้องการให้ปฎิบัติตามหน้าที่ของตนเท่านั้น ในการเก็บรวบรวมและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราดำเนินการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าการคุ้มกันของเรายังปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และยังคงอยู่ในปัจจุบัน
 2. เนื่องจากลักษณะทั่วโลกของธุรกิจของ Rakuten Insight ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ อาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลไม่ครอบคลุมเช่นเดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ เมื่อ Rakuten Insight ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เราได้คุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจ หรือเพื่อขอให้บุคคลที่สามปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายบังคับใช้ ข้อสัญญาการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม และ Privacy Shield ที่ได้รับการรับรอง อาจเป็นมาตรการการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
 3. ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ Rakuten group ทาง Rakuten Insight ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั่วโลก ผ่านมาตรฐานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสากลของ Rakuten โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Rakuten ใช้กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules) ซึ่งเป็นมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของยุโรป กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ("BCRs") คุ้มครองการประมวลผลข้อมูลทั่วโลกในระดับที่เหมาะสม กฎของเราได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง และเป็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณทั่วโลก
  อ่านเกี่ยวกับ BCRs ของ Rakuten ได้ที่นี่: https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/bcr.html

เว็บไซต์ของเรามีบริการฝังลิงก์ ซึ่งจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์อื่น ๆ โดยตรง โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับระบบแบบสอบถามของลูกค้าสำหรับให้ผู้ใช้งานตอบคำถามภายในนั้นได้ Rakuten Insight ไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้น Rakuten Insight ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของ Rakuten Insight และอ่านแถลงการณ์ความเป็นส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้ใช้กับเฉพาะกิจกรรมการประมวลผลของข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมโดย Rakuten Insight เท่านั้น

ในการใช้สิทธิและดำเนินการสอบถามหรือร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคล กรุณาใช้ช่องทางการติดต่อตามรายละเอียดด้านล่าง Rakuten Insight และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลจะตอบกลับคุณหรือตัวแทนของคุณโดยไม่รอช้า

บริษัท Rakuten Insight Global และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

ติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ (https://th.m.aipsurveys.com/inquiry) หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ที่ลงทะเบียนของเรา


นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งคำร้องเรียนไปยังผู้จัดการความเป็นส่วนตัวสากลของ Rakuten หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลตาม BCRs ของ Rakuten (https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/bcr.html).
กรุณารับทราบว่า Rakuten Insight อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้ และนโยบายฉบับล่าสุดที่เป็นฉบับจริง จะถูกประกาศใช้บนหน้าเว็บเพจนี้ กรุณาตรวจสอบย้อนหลังเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้อ่านนโยบายนี้ในฉบับปัจจุบันแล้ว Rakuten Insight จะติดต่อสื่อสารกับคุณเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับนโยบายนี้ ในช่องทางที่เหมาะสม
อัพเดทล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2019
เว็บไซต์ของเรามีนโยบายด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้
SSL (Secure Sockets Layer Protocol) เป็นระบบในการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกเข้ารหัสก่อนที่จะมีการส่งต่อข้อมูลเสมอ
เว็บไซต์นี้ได้รับการรับรองจาก GeoTrust Japan Inc. และเว็บไซต์อื่นๆจะไม่สามารถแอบอ้างใช้ชื่อของเราได้
GeoTrust Japan Inc. เป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลก
นโยบายคุกกี้นี้ จะอธิบายว่าคุกกี้ได้ถูกใช้งานบนเว็บไซต์ th.m.aipsurveys.com (เรียกว่า "เว็บไซต์"), ทำไมจึงต้องใช้งานคุกกี้ และคุณจะควบคุมการใช้งานนั้นได้อย่างไร