ผลการสุ่มรางวัลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ในปี2013

23/04/2014

ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYS เสมอมา

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
สมาชิกที่ร่วมตอบแบบสอบถามนี้และอัพเดตข้อมูลจำเพาะบนเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญจะมีโอกาสที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ

ทางทีมงานมีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้

รางวัล: คะแนนสะสม 300 คะแนนสำหรับแต่ละท่าน

Email เพศ
tu_***@hotmail.com หญิง
gib***@hotmail.com หญิง
n25***@hotmail.com หญิง
im_***@hotmail.com หญิง
fan***@hotmail.com หญิง
niy***@hotmail.com ชาย
lam***@yahoo.com ชาย
ttr***@yahoo.com ชาย
crc***@hotmail.com หญิง
b_1***@hotmail.com ชายขอแสดงความยินดีแก่ผู้โชคดีทุกท่าน!

เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอีกในอนาคต

AIP ONLINE SURVEYS