ผลการสุ่มรางวัลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ในปี2012

01/05/2013

ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYS เสมอมา

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
สมาชิกที่ร่วมตอบแบบสอบถามนี้และอัพเดตข้อมูลจำเพาะบนเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญจะมีโอกาสที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ

ทางทีมงานมีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้

รางวัล: คะแนนสะสม 300 คะแนนสำหรับแต่ละท่าน

Email Gender
tung***@hotmail.com หญิง
jiah***@yahoo.com ชาย
alwa***@gmail.com ชาย
nu_p***@hotmail.com หญิง
grac***@hotmail.co.th หญิง
fore***@hotmail.com หญิง
orxu***@gmail.com หญิง
chal***@hotmail.com ชาย
jukk***@hotmail.com หญิง
pong***@windowslive.com ชาย
Congratulations to the above winners!

We look forward to all of your continued support for AIP ONLINE SURVEYS.

AIP ONLINE SURVEYS