ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัลที่สมาชิกได้แลกในเดือนมีนาคม 2013

18/04/2013

โปรดทราบว่าของรางวัลที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์AIPภายในเดือนมีนาคม 2013นั้นได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่10 เมษายนที่ผ่านมา
โปรดทราบว่าในบางกรณีไปรณษีย์อาจจะใช้เวลาในการจัดส่งของรางวัลนาน1-2สัปดาห์หรือมากกว่า กรุณารอของรางวัลของท่านระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามใดๆ


ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต
ทีมงานAIP Online Surveys