ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัลที่สมาชิกได้แลกในเดือนมกราคม 2013

25/02/2013

โปรดทราบว่าของรางวัลที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์AIPภายในเดือนมกราคม 2013นั้นได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โปรดทราบว่าในบางกรณีไปรณษีย์อาจจะใช้เวลาในการจัดส่งของรางวัลนาน1-2สัปดาห์หรือมากกว่า กรุณารอของรางวัลของท่านระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามใดๆ


ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต
ทีมงานAIP Online Surveys