ผลการสุ่มรางวัลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ในปี2011

02/02/2012

ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYS เสมอมา

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
สมาชิกที่ร่วมตอบแบบสอบถามนี้และอัพเดตข้อมูลจำเพาะบนเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญจะมีโอกาสที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ

ทางทีมงานมีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้

รางวัล: คะแนนสะสม 300 คะแนนสำหรับแต่ละท่าน

Name Gender Residence Area
พิชญา เดชะกุล
F กรุงเทพมหานคร
รัตนา สิงห์โต
F นครนายก
สัญชัย กลิ่นมาลัย
M กรุงเทพมหานคร
ดนุพล สุขทรัพย์
M นครสวรรค์
ชลลดา นามประเทือง 
F กรุงเทพมหานคร
น้ำอ้อย มาใกล้ 
F สระแก้ว
สุมาลี มณีขัติย์
F เชียงใหม่
มณฑาทิพย์ ฉ่ำบุญรอต
F กรุงเทพมหานคร
รวีดา บุญณรงค์
F
เพชรบุรี
ชุติมณฑน์ สุวัตธิกุล
F กรุงเทพมหานคร

Congratulations to the above winners!

We look forward to all of your continued support for AIP ONLINE SURVEYS.

AIP ONLINE SURVEYS