ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ในเดือนตุลาคม

13/10/2011

เรียน ท่านสมาชิกเว็บไซต์AIP

ขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYS มาโดยตลอด

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นขณะนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่การจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ไปยังสมาชิกแต่ละท่านนั้นอาจจะมีความล่าช้ากว่าปกติ
อย่างไรก็ตามทีมงานจะพยายามจัดส่งและติดตามของรางวัลกับทางไปรษณีย์อย่างเต็มที่ครับ
ต้องขออภัยสมาชิกในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง

สุดท้ายนี้ทีมงานขอแสดงความห่วงใยไปยังสมาชิกทุกท่าน
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัยในครั้งนี้ในเร็ววันครับ
เหนือสิ่งอื่นใด หากคนไทยทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เชื่อว่าสิ่งต่างๆน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีในที่สุดครับ

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน AIP ONLINE SURVEYS