ประกาศเกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน

07/10/2011

เรียนสมาชิกทุกท่าน

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ AIP Online Surveys.
เราอยากจะขอความร่วมมือสมาชิกในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านอีกครั้ง

ยกตัวอย่างเช่น บนเว็บไซต์ ท่านจะพบว่ามีการถามข้อมูลเกี่ยวกับ "จำนวนบุตร/ธิดา" ของสมาชิก รวมไปถึงวันเดือนปีเกิดด้วย
จุดประสงค์ในการถามคำถามนี้ก็เพื่อที่เราจะได้สามารถส่งแบบสำรวจที่เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละท่านให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าสมาชิกบางท่านนั้นอาจจะเข้าใจคำถามดังกล่าวผิดพลาด ทำให้มีการระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกที่มีอายุ18ปีได้ระบุว่ามีลูกอายุ16ปี ซึ่งโดยมาตรฐานของAIPแล้วนี่เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

***สำหรับสมาชิกท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ครบถ้วนและถูกต้องทุกอย่างแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลแต่อย่างใด***

เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งมาตรฐานของข้อมูล เราขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่มีบุตร/ธิดาอาศัยอยู่กับท่าน กรุณาตรวจสอบคำตอบที่ได้บันทึกไว้อีกครั้ง โดยล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์และไปยังเมนู"อัพเดต/แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน"
จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้อีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่

ทีมงานขอความร่วมมือสมาชิกอัพเดตข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2011
หลังจากนั้นหากทีมงานพบว่ายังคงมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของAIPอยู่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการส่งแบบสอบถามไปยังสมาชิกท่านนั้นๆ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ

ทีมงาน AIP ONLINE SURVEYS