ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล Voucher Tesco Lotus [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลก ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2021

31/03/2021

เรียน ท่านสมาชิก

เราต้องขออภัยท่านสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ต้องแจ้งให้กับท่านสมาชิกทราบว่า การมอบของรางวัลวอยเชอร์เทสโกโลตัสรอบการแลกระหว่าง 1-15 มีนาคม 2021 เกิดความล่าช้ากว่าปกติ

เนื่องจากมีความขัดข้องของเวอยเชอร์ จึงส่งผลให้เราทำการส่งมอบของรางวัลล่าช้าเป็นบางส่วน ซึ่งเราคาดว่าจะสามารถส่งมอบของรางวัลให้กับท่านสมาชิกได้ในวันที่ 15 เมษายน 2021 หรือเร็วกว่านั้น

อย่างไรก็ตามหากของรางวัลพร้อมเมื่อไหร่ เราจะรีบส่งมอบให้กับท่านโดยเร็วที่สุด ทางเราขออภัยในคความล่าช้าเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคุณต่อไป

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต 

ทีมงาน Rakuten Insight Survey