ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลก ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2021

31/03/2021

เรียน ท่านสมาชิก
ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่าเราได้ทำการมอบของรางวัล วอยเชอร์ TrueMove และ วอยเชอร์ ASI ที่ท่านสมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที 1-15 มีนาคม 2021
ให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2021

- สำหรับสมาชิกที่แลกของรางวัล TrueMoney Wallet รางวัลจะถูกมอบโดยอัตโนมัติ ไปที่เบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 26 มีนาคม 2021 สมาชิกสามารถตรวจสอบของรางวัลได้ที่แอพพลิเคชั่น TruMoney Wallet ผ่านทางเบอร์มือถือที่ท่านใช้ลงทะเบียน

- สำหรับสมาชิกที่แลกของรางวัลวอยเชอร์ TrueMove และ AIS สามารถตรวจสอบของรางวัลได้ที่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเราขอให้ท่านตรวจสอบทั้งทางกล่องข้อความเข้าและ spam box


ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต ทีมงาน Rakuten Insight Survey