ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลก ระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2021

15/03/2021

เรียน ท่านสมาชิก

ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่าเราได้ทำการมอบของรางวัล วอยเชอร์ TrueMove, วอยเชอร์ ASI  และ วอยเชอร์ Tesco Lotus ที่ท่านสมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที 16-28 กุมภาพันธ์ 2021 

ให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้วในวันที่ 15 มีนาคม 2021

สำหรับสมาชิกที่แลกของรางวัล TrueMoney Wallet รางวัลจะถูกมอบโดยอัตโนมัติ ไปที่เบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ สมาชิกสามารถตรวจสอบของรางวัลได้ที่แอพพลิเคชั่น TruMoney Wallet ผ่านทางเบอร์มือถือที่ท่านใช้ลงทะเบียน

สำหรับสมาชิกที่แลกของรางวัลวอยเชอร์ TrueMove,AIS และ Tesco Lotus สามารถตรวจสอบของรางวัลได้ที่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเราขอให้ท่านตรวจสอบทั้งทางกล่องข้อความเข้าและ spam box

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต 
ทีมงาน Rakuten Insight Survey