ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล TrueMoney wallet [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลก ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

01/03/2021

เรียน ท่านสมาชิก

ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่าเราได้ทำการมอบของรางวัล TrueMoney Wallet และ Tesco Lotus ที่ท่านสมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที 1-15 กุมภาพันธ์ 2021 

ให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021

สำหรับท่านที่แลกรางวัล TrueMoney Wallet สามารถตรวจสอบของรางวัลได้ที่แอพพลิเคชั่น TruMoney Wallet ผ่านทางเบอร์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

สำหรับท่านที่แลกของรางวัล Tesco Lotus สามารถตรวจสอบของรางวัลได้ที่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเราขอให้ท่านตรวจสอบทั้งทางกล่องข้อความเข้าและ spam box

สำหรับท่านที่แลกของรางวัลบัตรเติมเงิน TrueMove และ AIS ท่านจะได้รับรางวัลผ่านทางอีเมลภายในวันนี้เวลา 18.00 น. โดยประมาณ


ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต 
ทีมงาน Rakuten Insight Survey