ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลก ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

26/02/2021

เรียน ท่านสมาชิก
ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่าของรางวัลออนไลน์ที่ท่านสมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที 1-15 กุมภาพันธ์ 2021 ทางเราได้จัดส่งให้ตามวันเวลาดังนี้

สำหรับท่านสมาชิกที่แลกรางวัลเป็น บัตรเงินสด Tesco Lotus จะได้รับรางวัลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น.

สำหรับท่านสมาชิกที่แลกรางวัลเป็น TrueMoney Wallet และบัตรเติมเงิน TrueMove และ AIS จะได้รับรางวัลในวันที่ 1 มีนาคม 2021 เวลา 18.00 น. 

กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่าน ทั้งทางกล่องข้อความเข้าและ spam box

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต 

ทีมงาน Rakuten Insight Survey