ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลก ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2021

01/01/2021

เรียน ท่านสมาชิก โปรดทราบว่าของรางวัลออนไลน์ที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที 1-15 มกราคม 2021 ได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้วในวันที่ 28-31 มกราคม 2021 กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่าน ทั้งทางกล่องข้อความเข้าและ spam box ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต 
ทีมงาน Rakuten Insight Survey