ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลก ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2020

04/01/2021

เรียน ท่านสมาชิก 
โปรดทราบว่าของรางวัลออนไลน์ที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที 1-15 ธันวาคม 2020 ได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้วในวันที่ 28-31 ธันวาคม 2020 กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่าน ทั้งทางกล่องข้อความเข้าและ spam box ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต 

ทีมงาน Rakuten Insight Survey