[ประกาศรายชื่อผู้โชคดี] ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมสนุก

18/12/2020

เรียน สมาชิก,

ขอบพระคุณสมาชิกที่ได้เข้าร่วมสนุกตอบคำถามสั้นกับเรา เมื่อครั้งที่ผ่านมา เราขอยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชตดีทั้ง 10 ท่าน ที่ได้เราสุ่มเลือกดังนี้

รายชื่อสำหรับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านที่ได้รับคะแนนสะสม 30 คะแนน เราจะมอบคะแนนสะสมโบนัสนี้ให้กับสมาชิกดังนี้ภายในวันนี้

 

kikkaXXXX@hotmail.com
trintraiXXXX@gmail.com
som121XXXXXXXX@hotmail.com
SrisuwaXXXX@hotmail.com
nantrachXXXXX@hotmail.com
suchanyaXXXXXXXX@gmail.com
joynaja1XXXXX@gmail.com
uk.t.XXXX@gmail.com
natchayaXXXXXX@gmail.com 
pmXXXX@gmail.com

 

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อไป

Rakuten Insight Surveys Support.