[ประกาศรายชื่อผู้โชคดี] ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมสนุก

02/10/2020

เรียน สมาชิก,

ขอบพระคุณสมาชิกที่ได้เข้าร่วมสนุกตอบคำถามสั้นกับเรา เมื่อครั้งที่ผ่านมา เราขอยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชตดีทั้ง 10 ท่าน ที่ได้เราสุ่มเลือกดังนี้

รายชื่อสำหรับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านที่ได้รับคะแนนสะสม 30 คะแนน เราจะมอบคะแนนสะสมโบนัสนี้ให้กับสมาชิกดังนี้ภายในวันนี้

 

deindXXXXX@gmail.com

NutaXXXXXXXX@gmail.com

tassanXXXXXXXX@gmail.com

kobdrXXXXXXXX@gmail.com

somjetpXXXXXXXX@gmail.com

ooyuXXXXXX@gmail.com

palmXXXXXXXX@gmail.com

sasipXXXXXXXX@gmail.com

KulkXXXXXX@gmail.com

tytfXXXX@gmail.com

 

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อไป

Rakuten Insight Surveys Support.