ขออภัยในระบบที่ขัดข้องในวันที่ 6 กันยายน 2563

08/09/2020

เรียน สมาชิก

ขอบพระคุณที่ร่วมสนับสนุน Rakuten Insight Surveys มาโดยตลอด 

เราขอแจ้งว่า เรามีปัญหาด้านเทคนิคขัดข้องในหน้าสมาชิกดังนี้ 

<ปัญหา> เว็บไซท์ขัดข้องชั่วคราว

<วันที่> ในวันที่ 6 กันยายน เวลา

→ 11:44:57 - 11:59:09 
→ 13:03:27 - 13:13:38 
→  3:19:43 - 3:38:55 

ปัญหาด้านเทคนิคได้ถูกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนี้ด้วย 

ขอบพระคุณ 
Rakuten Insight Surveys