[ประกาศรายชื่อผู้โชคดี] ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมสนุก

24/08/2020

เรียน สมาชิก,

ขอบพระคุณสมาชิกที่ได้เข้าร่วมสนุกตอบคำถามสั้นกับเรา เมื่อครั้งที่ผ่านมา เราขอยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชตดีทั้ง 10 ท่าน ที่ได้เราสุ่มเลือกดังนี้

รายชื่อสำหรับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านที่ได้รับคะแนนสะสม 30 คะแนน เราจะมอบคะแนนสะสมโบนัสนี้ให้กับสมาชิกดังนี้ภายในวันนี้

vilaixxx.c@ku.th
kaeosricxxx252x@gmail.com
Nukungsosxxxx@gmail.com 
bic99mxxx9@gmail.com 
suwatcxxx_xop@hotmail.com 
suphanankonxxxx@gmail.com 
Jeabnankxxxx@gmail.com 
oop566xxx@gmail.com 
faleedasaxxxx@gmail.com 
monkiixxxx@gmail.com 

 

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อไป

Rakuten Insight Surveys Support.