ขออภัยในระบบที่ขัดข้องในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

16/08/2020

ขอบพระคุณที่ร่วมสนับสนุน Rakuten Insight Surveys มาโดยตลอด 

เราขอแจ้งว่า เรามีปัญหาด้านเทคนิคขัดข้องในหน้าสมาชิกดังนี้ 

<ปัญหา> เว็บไซท์ขัดข้องชั่วคราว
<วันที่> ในวันที่ 15 สิงหาคม 13:20 ~ 13:52

ปัญหาด้านเทคนิคได้ถูกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนี้ด้วย และหวังว่าจะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก 

ขอบพระคุณ 

Rakuten Insight Surveys