ขออภัย เราจะปรับปรุงระบบในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563

09/07/2020

เรียน สมาชิก

ขอบพระคุณที่ร่วมสนับสนุน Rakuten Insight Surveys มาโดยตลอด

เราขอแจ้งว่า เราจะทำการปรับปรุงระบบในวันและเวลาดังต่อไปนี้ 

◆ วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 5:00 ~ 5:30 น.  

◆ ในระหว่างนี้ สมาชิกจะเห็นข้อความเกี่ยวกับการปรับปรุง สมาชิกจะไม่สามารถล้อคอินได้ หากคุณอยู่ระหว่างการทำแบบสอบถาม คุณจะถูกระบบปิดแแบบสอบถามลง

เว็บไซท์ของเราจะกลับสู่ปกติหลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว 

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วย 
ขอบพระคุณ Rakuten Insight Surveys