โครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ

11/04/2011

เรียนท่านสมาชิก

ขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนAIP ONLINE SURVEYSมาโดยตลอด

ตามที่ท่านอาจจะได้รับฟังจากข่าวแล้ว ประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบเหตุการณ์อันยากลำบากอันเนื่องมากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น AIP Online Surveysได้จัดทำโครงการบริจาคขึ้นมา

AIP ONLINE SURVEYS จะขอร่วมบริจาคเงินเทียบเท่ากับ 5% ของจำนวนคะแนนทั้งหมดที่สมาชิกทุกท่านของเราได้รับรวมกันในช่วงตั้งแต่วันที่ 01/04/2011 ถึง 30/04/2011 ให้กับสภากาชาดญี่ปุ่น
(*โปรดทราบว่าสมาชิกทุกท่านจะยังคงได้รับคะแนนหลังตอบแบบสอบถามเหมือนปกติ ไม่ได้เป็นการหักคะแนนจากสมาชิกแต่อย่างใด)

เราขอสนับสนุนให้สมาชิกร่วมตอบในแบบสอบถามของเรา เพื่อแสดงความคิดเห็นอันมีค่าของท่านอันจะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆทั่วโลก ไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับคะแนนสะสมเท่านั้น ท่านยังจะมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์นี้ด้วย

นอกจากนี้ AIP ONLINE SURVEYS ได้จัดทำแบบสอบถามสั้นๆสำหรับสมาชิกเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น กรุณาคลิก[ที่นี่]เพื่อร่วมตอบ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับโครงการร่วมบริจาคนี้ กรุณาติดต่อ AIP ONLINE SURVEYS [ที่นี่]
เราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านต่อไปในอนาคต
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง