[สำคัญ] สมาชิกที่ไม่สามารถรับอีเมลจากทางเราได้

22/08/2019

เรียน สมาชิก 


ขอบพระคุณในการสนับสนุนและความร่วมมือเสมอมา

ในช่วงนี้ เราได้รับคำถามจากทางสมาชิกว่าไม่สามารถรับโค๊ดรหัสในระหว่างการแลกของรางวัลได้จากอีเมลทีคุณได้ลงทะเบียนไว้กับเรา

ระบบตรวจสอบพบว่า อีเมลที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้รับอีเมลจาก Rakuten Insight Surveys จะมาจากโดเมนดังนี้ ;

・live.com

・outlook.com

หากคุณใช้อีเมลดังกล่าวนี้ มีความเป็นไปได้ว่าการบริการของอีเมลคุณนั้นได้บล๊อคอีเมลที่มาจากทางการส่งของเรา :


・ไม่สามารถรับอีเมลเชิญตอบแบบสอบถามนอกจากว่าคุณต้องลอคอินเข้าระบบเราเพื่อตรวจว่ามีแบบสอบถามใหม่หรือไม่

・ไม่สามารถรับอีเมลที่เราส่งตอบให้จากการถามคำถามของคุณจากระบบภายใน 24 ชั่งโมง

・ไม่สามารถรับโค๊ดรหัสการแลกของรางวัลภายใน 5 นาทีหลังจากที่เริ่มทำการร้องขอในรายการแลกของรางวัล"

หากสมาชิกใดที่พบปัญหาดังนี้ เราขอให้คุณลอกอินเข้าระบบของคุณและทำการเปลี่ยนอีเมลของคุณให้เป็นโดเมนที่ทำงานกับระบบเราได้ ดังต่อไปนี้ :

・gmail.com

・yahoo.com

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีเมลของคุณได้ กรุณาติดต่อเราทาง ฟอร์มการถามคำถาม  และระบุข้อมูลดังนี้ 

1. ชื่อสกุล

2. อีเมลปัจจุบัน

3. วันเดือนปีเกิด

4. อีเมลใหม่ที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้มีการคอนเฟริ์มความเป็นเข้าของแล้ว เราจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านร้องขอ และจะตอบกลับเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้ที่อีเมลใหม่ของคุณ 

โปรดระมัดระวัง การใส่อีเมลใหม่ให้ถูกต้อง มิเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถลอกอินและไม่สามารถได้รับข้อมูลใดใดจากทางเราได้ 

หากคุณมีคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับการประกาศนี้ กรุณาติดต่อเราผ่านฟอร์มการถามคำถาม 
ขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจนี้และการสนับสนุนเราต่อไป 


Rakuten Insight Surveys member support