แคมเปญ “แนะนำสมาชิก” จะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

05/06/2019

เรียน สมาชิก,

ขอขอบคุณที่คุณได้ให้การสนับสนุน Rakuten Insight Surveys มาโดยตลอด

แคมเปญแนะนำสมาชิกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
เราขอขอบคุณที่คุณได้แนะนำสมาชิกผ่านแคมเปญนี้กับเรามาจนถึงปัจจุบัน

หากคุณสนุกและชอบการบริการจากทางเรา คุณยังคงสามารถเชิญเพื่อนของคุณให้มาร่วมสนุกในการตอบแบบสอบถามและแลกของรางวัลกับเราด้วยกัน!
หากคุณมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่ https://th.m.aipsurveys.com/inquiry

ขอบพระคุณ

Raktuen Insight