ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลกรอบ 16-28 กุมภาพันธ์ 2562

14/03/2019

เรียน ท่านสมาชิก 

โปรดทราบว่าของรางวัลออนไลน์ที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ Rakuten Insight Thailand ภายในเดือน กุมภาพันธ์  2562 ที่ได้แลกระหว่างวันที 16-28   นั้นได้ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วดังนี้ 

Paypal จะจัดส่งอีเมล วันที่ 15 มีนาคม (กรุณารอ)
Tesco Lotus จัดส่งอีเมลแล้ว วันที่ 14 มีนาคม
Mobile credits, Movie ticket จัดส่งอีเมลแล้ว วันที่ 14 มีนาคม

กรุณาตรวจสอบในอีเมล์ของสมาชิก บางกรณีหากยังไม่ได้รับภายในวันนี้ กรุณาตรวจสอบใน spam box ของสมาชิกอีกครั้ง ก่อนที่จะติดต่อกลับให้ทางระบบตรวจสอบต่อไป ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต 

ทีมงาน Rakuten Insight Surveys