ประกาศ ขออภัย ระบบ Rakuten Insight Surveys ขัดข้องชั่วคราววันที่ 21 มกราคม 2562

22/01/2019

เรียน ท่านสมาชิก

ขอบพระคุณที่ร่วมสนับสนุน RAKUTEN INSIGHT SURVEYS มาโดยตลอด เราขอแจ้งว่าเรามีปัญหาด้านเทคนิคขัดข้องในหน้าสมาชิกดังนี้

<ปัญหา> เซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง
<วันที่> ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 19:00น. ถึงเวลา 01:30น.

**ปัญหาด้านเทคนิคได้ถูกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว**

อย่างไรก็ตามสมาชิกอาจะไม่ได้รับอีเมลในช่วงดังกล่าวที่ผ่านมาดังนี้
- โค๊ดสำหรับการแลกของรางวัล
- การสมัครสมาชิกและลิงค์เพื่อคอนเฟริ์มการสมัคร

หากสมาชิกไม่ได้รับอีเมลในช่วงเวลาดังกล่าว คุณสามารถส่งคำถามมาที่เราได้ที่ https://th.m.aipsurveys.com/inquiry เพื่อได้รับการช่วยเหลือต่อไป
เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนี้ด้วย และหวังว่าจะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก

ขอบพระคุณอีกครั้งในความเข้าใจครั้งนี้
Rakuten Insight Surveys