ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแบบสอบถามพิเศษปลายปี 2553 ที่ผ่านมา

21/01/2011

AIP ONLINE SURVEYS THAILANDขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีมาโดยตลอด

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อท่านสมาชิกผู้โชคดีจำนวน10ท่านที่ได้ร่วมตอบแบบสอบถามพิเศษซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่25 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา และจะได้รับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าโลตัส มูลค่าท่านละ300บาท
ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ภายในวันที่28 กุมภาพันธ์นี้ครับ

1.คุณปฏิภาณ
086827xxxx

2.คุณฐิติพร
086626xxxx

3.คุณจรัสศรี
089083xxxx

4.คุณธวัชชัย
085800xxxx

5.คุณสรรเสริญ
082972xxxx

6.คุณเสาวคนธ์
087125xxxx

7.คุณไททยา
083522xxxx

8.คุณธีรยา
083727xxxx

9.คุณมารตี
089135xxxx

10.คุณวัฒนวงศ์
084111xxxx

ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสมาชิกให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYSเป็นอย่างดี
เราหวังว่าจะได้รับการเข้าร่วมตอบแบบสอบถามจากท่านสมาชิกอีกในอนาคต ขอบพระคุณครับ