ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลกในเดือน พฤศจิกายน 2018 ระหว่างวันที่ 16-30

14/12/2018

เรียน ท่านสมาชิก 

โปรดทราบว่าของรางวัลออนไลน์ที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ AIP ภายในเดือน พฤศจิกายน 2018 ที่ได้แลกระหว่างวันที 16-30  นั้นได้ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วดังนี้ 

Paypal จะจัดส่งอีเมล วันที่ 15 ธันวาคม
Tesco Lotus จัดส่งอีเมลแล้ว วันที่ 14 ธันวาคม 
Mobile credits, Movie ticket จัดส่งอีเมล วันที่ 14 ธันวาคม

กรุณาตรวจสอบในอีเมล์ของสมาชิก บางกรณีหากยังไม่ได้รับภายในวันนี้ กรุณาตรวจสอบใน spam box ของสมาชิกอีกครั้ง ก่อนที่จะติดต่อกลับให้ทางระบบตรวจสอบต่อไป 
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต 

ทีมงาน Rakuten Insight Surveys