ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลกในเดือน พฤศจิกายน 2018 ระหว่างวันที่ 1-15

28/11/2018

เรียน ท่านสมาชิก

โปรดทราบว่าของรางวัลออนไลน์ที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ AIP ภายในเดือน พฤศจิกายน 2018 ที่ได้แลกระหว่างวันที 1-15 นั้นได้ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วดังนี้

Paypal จัดส่งอีเมล วันที่ 26 พฤศจิกายน
Tesco Lotus จัดส่งอีเมล วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 18:30
Mobile credits, Movie ticket จัดส่งอีเมล วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 18:30

กรุณาตรวจสอบในอีเมล์ของสมาชิก บางกรณีหากยังไม่ได้รับภายในวันนี้ กรุณาตรวจสอบใน spam box ของสมาชิกอีกครั้ง ก่อนที่จะติดต่อกลับให้ทางระบบตรวจสอบต่อไป
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต

ทีมงาน Rakuten Insight Surveys