ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลกในเดือนตุลาคม 2018 ระหว่างวันที่ 16-31

14/11/2018

เรียน ท่านสมาชิก

โปรดทราบว่าของรางวัลออนไลน์ที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ AIP ภายในเดือนตุลาคม 2018 ที่ได้แลกระหว่างวันที 16-31 นั้นได้ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วดังนี้

Paypal จัดส่งอีเมล วันที่ 16 พฤศจิกายน (ขออภัยที่ล่าช้า กรุณารอและตรวจสอบในวันศุกร์)
Tesco Lotus จัดส่งอีเมล วันที่ 14 พฤศจิกายน
Mobile credits, Movie ticket จัดส่งอีเมล วันที่ 14 พฤศจิกายน

กรุณาตรวจสอบในอีเมล์ของสมาชิก บางกรณีหากยังไม่ได้รับภายในวันนี้ กรุณาตรวจสอบใน spam box ของสมาชิกอีกครั้ง ก่อนที่จะติดต่อกลับให้ทางระบบตรวจสอบต่อไป 

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต

ทีมงาน Rakuten Insight Surveys