ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัล [ประเภทออนไลน์] ที่สมาชิกได้แลกในเดือนตุลาคม 2018 ระหว่างวันที่ 1-15

30/10/2018

เรียน ท่านสมาชิก

โปรดทราบว่าของรางวัลออนไลน์ที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ AIP ภายในเดือนตุลาคม 2018 ที่ได้แลกระหว่างวันที 1-15 นั้นได้ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วดังนี้

Paypal จัดส่งอีเมล วันที่ 26 ตุลาคม

Tesco Lotus จัดส่งอีเมล วันที่ 29 ตุลาคม

Mobile credits, Movie ticket จัดส่งอีเมล วันที่ 30 ตุลาคม

กรุณาตรวจสอบในอีเมล์ของสมาชิก บางกรณีหากยังไม่ได้รับภายในวันนี้ กรุณาตรวจสอบใน spam box ของสมาชิกอีกครั้ง ก่อนที่จะติดต่อกลับให้ทางระบบตรวจสอบต่อไป 

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและเราหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่านอีกในแบบสอบถามต่อๆไปในอนาคต

ทีมงาน Rakuten Insight Surveys