ประกาศเกี่ยวกับกับการปิด URL เดิมในการเข้าใช้งานของสมาชิก Rakuten Insight Surveys

12/10/2018

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของเราเรื่อยมา 

เราขอประกาศในทราบว่า ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เราจะทำการปิดตัว URL เดิมของ Rakuten Insight Surveys

 

สำหรับสมาชิกที่ใช้ URL ใหม่ในการเข้าใช้อยู่แล้วนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่สำหรับสมาชิกที่ใช้ URL เดิมในการเข้าใช้หรือมีการบุ๊กมาร์ค URL เดิมเอาไว้ กรุณาเปลี่ยนแปลงและทำการเข้าใช้จาก URL ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน นี้เป็นต้นไป

[URL เดิม] http://th.aipsurveys.com/

[URL ใหม่] https://th.m.aipsurveys.com/

 

เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนของท่านต่อไปในแบบสอบถามของ Rakuten Insight Surveys

ขอบพระคุณ

Rakuten Insight Surveys