[Rakuten Insight Surveys] ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

31/08/2018

เรียน สมากชิก
ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือและร่วมตอบแบบสอบถามเสมอมา

เราขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้ทำการอัพเดทเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงบริการเราให้ดียิ่งขี้น และจะมีผลในวันที่ 17 กันยายนนี้

กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นความส่วนตัวเพิ่มเติมดังนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว [ปรับปรุง] * ข้อความดังต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปภายใต้หัวข้อ "การถือสิทธิ์ของข้อมูลส่วนตัวและการใช้ข้อมูลนั้น"

5. Rakuten Insight อาจมีการให้ข้อมูลแก่บริษัทพาร์ทเนอร์ (บริษัทคู่สัญญา) ที่ได้มีการทำสัญญาในการได้รับข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการคัดกรองและได้สามารถจัดส่งแบบสำรวจได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลนั้นจะไม่มีการระบุ ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้หรือข้อมูลที่จะสามารถนำไปสู่การจับคู่กับข้อมูลของพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่ได้
- เราไม่มีการให้ข้อมูลใดใดแก่พาร์ทเนอร์ที่เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนคุณได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ลงทะเบียน
- ข้อมูลที่ให้กับพาร์ทเนอร์จะถูกใช้เพื่อการส่งแบบสอบถามที่เหมาะสมเท่านั้น

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศนี้
สามารถติดต่อเราได้ที่ https://th.m.aipsurveys.com/inquiry
Rakuten Insight Surveys