ประกาศเกี่ยวกับวันหยุดสิ้นปี 2553

29/12/2010

เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดสิ้นปี เราขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าระบบ"ติดต่อเรา"ของทางเว็บไซต์AIP Online Surveysจะปิดทำการในช่วงเวลาต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่30 ธันวาคม 2553 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2554

เพราะฉะนั้นการตอบคำถามจากท่านสมาชิกในช่วงเวลาดังกล่าวจะล่าช้ากว่าปกติครับ
ขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้