ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับผู้ใช้อีเมล์ Yahoo ได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

26/07/2018

เรียน สมาชิก

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมืออันดีเสมอมา

โปรดทราบว่าปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการส่งอีเมล์ให้ผู้ใช้อีเมล์ Yahoo นั้นได้มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย

สมาชิกที่ใช้อีเมล์ Yahoo สามารถรับอีเมล์จากทางเราได้เป็นปกติ

[ปัญหา ] Rakuten AIP ไม่สามารถส่งอีเมล์ให้กับสมาชิกที่ใช้ account ของ yahoo! (เช่น @yahoo.com, @yahoo.co.th)
[ระยะเวลา] วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม

ต้องขออภัยอีกครั้งสำหรับการขัดข้องในครั้งนี้

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาส่งคำถามมาที่เราได้ที่  https://th.m.aipsurveys.com/inquiry 

ขอขอบพระคุณ
AIP ONLINE SURVEYS member support
===========================================