ผลการสุ่มรางวัลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ปี2018

09/02/2018

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYSมาโดยตลอด

และขอขอบพระคุณสำหรับท่านที่เข้าร่วมตอบใน"แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์"
สมาชิกที่ตอบ"แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์"ในเดือนมกราคมจะมีสิทธิ์ในการจับรางวัลพิเศษ

เรามีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังนี้
รางวัล: 300 คะแนนสำหรับแต่ละท่าน

อีเมล์ เพศ
Kung***@gmail.com หญิง
gupr***@hotmail.com ชาย
eim0***@gmail.com หญิง
jura***@hotmail.com หญิง
ssur***@gmail.com หญิง
joy_***@hotmail.com หญิง
tith***@outlook.com หญิง
pitt***@icloud.com ชาย
saow***@gmail.com หญิง
y.ni***@yahoo.com หญิงขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน!

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อๆไปในโอกาศหน้า

AIP ONLINE SURVEYS