[ประกาศ] แจ้งเตือนเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2017

06/10/2017

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเสมอมา เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและพัฒนาระบบให้ดีขึ้น AIP จะทำการปรับปรุงเว็บไซท์ในระหว่างวันและเวลาดังนี้

ช่วงเวลา:
วัน : วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2017 เวลา 08.00 น.
ถึง : วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2017 เวลา 08.30 น.

โปรดทราบว่าสมาชิก
ไม่สามารถส่งคำถามมายังหน้าเว็บไซท์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะกลับคืนสู่ภาวะปกติหลังจากที่ได้ปรับปรุงระบบเรียบร้อย สมาชิกจะสามารถติดต่อ AIP มายังหน้าคำถามในระบบได้เป็นปกติ
ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณที่สนับสนุนตลอดมา

AIP Online Surveys Member Support