ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัลประเภท"ออฟไลน์"ที่สมาชิกได้แลกในเดือนมิถุนายน 2017

25/07/2017

เรียน ท่านสมาชิก

โปรดทราบว่าของรางวัลประเภทออฟไลน์ที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ AIP ภายในเดือนมิถุนายน 2017 นั้นได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว 

ทางเราได้จัดส่งหมายเลขลงทะเบียนสำหรับตืดตามให้ทางอีเมล์ของสมาชิก กรุณาตรวจสอบใน spam box ด้วย

โปรดทราบว่าในบางกรณีไปรษณีย์อาจจะใช้เวลาในการจัดส่งของรางวัลนานถึง 1-2 สัปดาห์หรือมากกว่า หากสถานะขึ้นว่ามีการจัดคืนผู้ส่ง สมาชิกสามารถส่งคำถามมาภายใน 1 เดือนเพื่อให้ทางเราทำการคืนคะแนนให้และใหม่ต่อไป

 

ขอบพระคุณ

AIP Online Survey team