ประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งของรางวัลประเภท"ออฟไลน์"ที่สมาชิกได้แลกในเดือนพฤษภาคม 2017

23/06/2017

เรียน ท่านสมาชิก
โปรดทราบว่าของรางวัลประเภทออฟไลน์ที่สมาชิกได้แลกผ่านทางเว็บไซต์ AIP ภายในเดือนพฤษภาคม 2017 นั้นได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว

ทางเราได้จัดส่งหมายเลขลงทะเบียนสำหรับตืดตามให้ทางอีเมล์ของสมาชิก กรุณาตรวจสอบใน spam box ด้วย

โปรดทราบว่าในบางกรณีไปรษณีย์อาจจะใช้เวลาในการจัดส่งของรางวัลนานถึง 1-2 สัปดาห์หรือมากกว่า หากสถานะขึ้นว่ามีการจัดคืนผู้ส่ง สมาชิกสามารถส่งคำถามมาภายใน 1 เดือนเพื่อให้ทางเราทำการคืนคะแนนให้และใหม่ต่อไป

 

ขอบพระคุณ

AIP Online Survey team