ประกาศ เกี่ยวกับของรางวัลประเภทออนไลน์ใหม่ล่าสุด Paypal!

24/04/2017

เรียน สมาชิกทุกท่าน 

ทางทีมงาน AIP ได้มีการเปิดตัวของรางวัลประเภทออนไลน์ ใหม่ล่าสุด คือเป็น รางวัลเงินสด Paypal!

*ระเบียบกติกาการแลกจะเป็นเหมือนกันกับการแลกของรางวัลประเภทออนไลน์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในระบบ*

กรุณาไปที่  https://th.m.aipsurveys.com/point#cashtab  เพื่อดูหน้าใหม่และรายละเอียดของ Paypal ของเรา 

กรุณาไปที่  https://th.m.aipsurveys.com/s/redemption/help เพื่อดูรายละเอียดระยะเวลาการได้ของรางวัลและกติกาการแลกของรางวัล

 

*ข้อสำคัญ* 

กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้ เพื่อการแลกของรางวัลเงินสด Paypal โดยสมบูรณ์ 

ชื่อผู้ใช้ในระบบ AIP (อีเมล์ที่สามาชิกเข้าสู่ระบบ AIP) จะต้องตรงกันกับ ชื่อผู้ใช้ของสมาชิกใน Paypal (อีเมล์ที่เข้าสู่ระบบ Paypal) เท่านั้น

เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมงานและได้รับความคิดเห็นจากท่านอีก

ขอบพระคุณในความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของประเทศ
ทีมงาน AIP