การจัดส่งของรางวัลออนไลน์ล่าช้าเนื่องจากหยุดสงกรานต์

15/04/2017

เรียน สมาชิก

การจัดส่งของรางวัลออนไลน์ให้กับสมาชิก จะมีการจัดส่งล่าช้า เนื่องจากได้ทางเวนเดอร์หยุดสงกรานต์ เราจะทำการจัดส่งให้ไปทางอีเมล์ของท่านโดยเร็วที่สุดภายในวันที่ 18 เมษายน 

ขออภัยเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี่ด้วย

ด้วยความเคารพ

AIP Support