ผลการสุ่มรางวัลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ปี2017

06/02/2017

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYSมาโดยตลอด

และขอขอบพระคุณสำหรับท่านที่เข้าร่วมตอบใน"แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์"
สมาชิกที่ตอบ"แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์"ในเดือนมกราคมจะมีสิทธิ์ในการจับรางวัลพิเศษ

เรามีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังนี้
รางวัล: 300 คะแนนสำหรับแต่ละท่าน

อีเมล์ เพศ
wind***@hotmail.co.th ชาย
jppg***@gmail.com หญิง
Atth***@gmail.com ชาย
roli***@hotmail.com หญิง
yunb***@hotmail.com หญิง
fon1***@hotmail.com หญิง
joe_***@hotmail.com ชาย
sch_***@hotmail.com ชาย
pboo***@hotmail.com ชาย
d_mu***@hotmail.com หญิงขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน!

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อๆไปในโอกาศหน้า

AIP ONLINE SURVEYS