ประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการได้รับของรางวัลที่เร็วขึ้น สำหรับสมาชิกที่แลกรับของรางวัลประเภทออนไลน์

05/01/2017

 

เรียน สมาชิก
AIP ยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับระยะเวลาใหม่ในการส่งของรางวัลประเภทออนไลน์ ให้ท่านได้รับของรางวัลแบบออนไลน์ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น ดังนี้

การจัดส่งของรางวัลแบบออนไลน์ สำหรับสมาชิกที่เลือกของรางวัลแบบออนไลน์เท่านั้น จะมีการจัดส่งให้ทางอีเมลที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับ AIP  2 รอบ
*รอบที่ 1 - สมาชิกที่ทำการแลกระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือน ของรางวัลออนไลน์จะจัดส่งให้ทางอีเมล์ภายในวันที่ 30 ในเดือนเดียวกัน
*รอบที่ 2 - สมาชิกที่ทำการแลกระหว่างวันที่ 16-30 ของเดือน ของรางวัลออนไลน์จะจัดส่งให้ทางอีเมล์ภายในวันที่ 15 ในเดือนถัดไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://th.m.aipsurveys.com/s/redemption/help

ระยะเวลาใหม่นี้มีผลตั้งแต่เดือน มกราคม 2017 เป็นต้นไป เฉพาะสำหรับสมาชิกที่แลกของรางวัลประเภทออนไลน์เท่านั้น  ของรางวัลประเภทออฟไลน์ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขกติกาเดิม 

ขอบพระคุณ
ทีมงาน AIP