ปัญหาเว็บไซต์ช้ากว่าปกติ

04/10/2016

เรียนสมาชิก

ในวันนี้(04 ตุลาคม 2016)สมาชิกบางท่านอาจประสบปัญหาเว็บไซต์ช้ากว่าปกติในบางช่วงเวลา 10:18 - 17:00 น.

ขอแจ้งให้ทราบว่าทีมงานได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและเว็บไซต์เป็นปกติแล้ว

ในขณะนี้ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

ทีมงาน AIP