ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแบบสอบถามพิเศษสิ้นปี2552

29/01/2010

AIP ONLINE SURVEYS THAILANDขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีมาโดยตลอด

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อท่านสมาชิกผู้โชคดีจำนวน10ท่านที่ได้ร่วมตอบแบบสอบถามพิเศษซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่25 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา และจะได้รับ บัตรกำนัล ห้างสรรพสินค้าโลตัส มูลค่าท่านละ300บาท

ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ภายในวันที่28 กุมภาพันธ์นี้ครับ
1. คุณกชพรรณ
083708xxxx

2. คุณทักษณาวรรณ
027177xxxx

3. คุณศักดิ์ชัย
081101xxxx

4. คุณวรพชร์
084514xxxx

5. คุณชนาภัทร
029144xxxx

6. คุณวิโรจน์
027295xxxx

7. คุณรัชตา
038514xxxx

8. คุณภัทรา
087948xxxx

9. คุณธเนศ
089178xxxx

10. คุณนนทวัฒน์
084541xxxx

ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสมาชิกให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYSเป็นอย่างดี
เราหวังว่าจะได้รับการเข้าร่วมตอบแบบสอบถามจากท่านสมาชิกอีกในอนาคต ขอบพระคุณครับ