ประกาศผลผู้โชคดีจากแคมเปญอัพเดตข้อมูลสมาชิกประจำปี2552

19/11/2009

AIP ONLINE SURVEYS ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของสมาชิกทุกท่านที่ได้อัพเดตข้อมูลส่วนตัวในช่วงแคมเปญที่ผ่านมา

ทางทีมงานได้เสร็จสิ้นการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจำนวน50ท่านแล้วครับ แต่ละท่านจะได้รับคะแนนสะสมจำนวน200คะแนนโดยอัตโนมัติ
รายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้

คุณกิตติ 024287xxx
คุณธนพล 024659xxx
คุณกอบชัย 025925xxx
คุณจิรชัย 025965xxx
คุณวิภาดา 026238xxx
คุณพีระพงศ์ 029311xxx
คุณเกริกวิสิฐ 029314xxx
คุณเมธินี 029429xxx
คุณหทัยชนก 029510xxx
คุณธนศักดิ์ 029625xxx
คุณภาณุพงศ์ 029716xxx
คุณสุริโย 032221xxx
คุณภานุพันธ์ 036420xxx
คุณปริญญา 054223xxx
คุณทัฬหธร 080466xxxx
คุณชลินธร 080727xxxx
คุณภัทร 081366xxxx
คุณสิทธวีร์ 081405xxxx
คุณณัฐพร 081578xxxx
คุณพจนารถ 081583xxxx
คุณอนุเทพ 081621xxxx
คุณปริญญา 081712xxxx
คุณฉัตรชัย 081720xxxx
คุณนิวัฒน์ 081812xxxx
คุณสิริณัฎฐ์ 081952xxxx
คุณนายนิธิ 082458xxxx
คุณวันเฉลิม 082481xxxx
คุณณัฐ 084146xxxx
คุณKittipan 084170xxxx
คุณชำนาญ 084615xxxx
คุณนงนุช 085063xxxx
คุณวันนา 085513xxxx
คุณตะวัน 085936xxxx
คุณอรวรณ 086042xxxx
คุณนัฐพงศ์ 086070xxxx
คุณนริศร 086511xxxx
คุณโสรยา 086906xxxx
คุณศรินยา 086969xxxx
คุณสุคิริน 087296xxxx
คุณThitiwatt 087527xxxx
คุณณัฐวรรณ 087566xxxx
คุณอภิญญา 087640xxxx
คุณThanida 087837xxxx
คุณรณรงค์ 087952xxxx
คุณนภนต์ 089009xxxx
คุณอัทยา 089799xxxx
คุณนริศรา 089814xxxx
คุณณัฐดิศ 089828xxxx
คุณอภิศักดิ์ 089987xxxx
คุณธรรมนูญ 086191xxxx

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในแคมเปญต่อๆไปครับ