ประกาศ - เพิ่มของรางวัลใหม่แบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

29/06/2016

เรียน สมาชิก AIP แบบสอบถามออนไลน์ทุกท่าน

โปรดทราบว่าทางเราได้พัฒนาในส่วนของการแลกของรางวัล โดยเพิ่มเติมของรางวัลให้มีความหลากหลายให้สมาชิกได้เลือกมากขึ้น

AIP เสนอของรางวัลใหม่ 3 อย่าง ที่สมาชิกสามารถแลกและจะได้รับของรางวัลแบบออนไลน์ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยไม่มีไปรษณีย์ส่งไปที่บ้าน คะแนนสะสมขั้นต่ำที่สามารถแลกของรางวัลได้คือ 300 คะแนน โดยที่สมาชิกสามารถทำการแลกของรางวัลใหม่นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป

ของรางวัลใหม่มีดังนี้

1. รหัสเติมเงินโทรศัพท์ AIS

2. รหัสเติมเงินโทรศัพท์ TRUE MOVE

3. รหัสกิ๊ฟโค๊ด LINE

ขอบพระคุณ

ทีมงาน  AIP Online Survey