แคมเปญอัพเดตข้อมูลสมาชิกประจำปี2552

13/10/2009

AIP ONLINE SURVEYS ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านในการอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลปีละหนึ่งครั้ง
ถึงแม้ว่าท่านจะเข้าเป็นสมาชิกเป็นระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีก็ตาม โปรดเข้าใจว่าเราขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านในการอัพเดตข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
โปรดทราบว่าการระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนจะเพิ่มโอกาสในการได้รับแบบสอบถามของท่านมากขึ้น

เมื่อแคมเปญสิ้นสุดลงสมาชิกทุกท่านที่อัพเดตข้อมูลจะได้รับคะแนนสะสม1คะแนน และจะมีสิทธิ์ในการจับฉลากหาผู้โชคดีจำนวน50ท่าน เพื่อรับคะแนนพิเศษอีก200คะแนน
โปรดทราบว่าสมาชิกจะได้รับคะแนนทั้งหมดภายหลังจากที่แคมเปญสิ้นสุดลงแล้ว

ระยะเวลาของแคมเปญคือ 13 ถึง 31 ตุลาคม 2552
ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางหน้าเว็บไซต์ในวันที่16 พฤศจิกายนนี้

*ทางทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า เราพบกรณีที่สมาชิกระบุข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น เพศ อายุ ซึ่งอาจทำให้สมาชิกดังกล่าวได้รับแบบสอบถามที่ไม่ควรจะได้รับ
เช่น สมาชิกที่เป็นผู้ชายแต่ระบุข้อมูลเป็นเพศหญิงอาจจะได้รับแบบสอบถามเกี่ยวกับเครื่องสำอางเป็นต้น
กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพศ และอายุที่ท่านระบุอีกครั้ง หากพบความไม่ถูกต้องขอความกรุณาติดต่อทีมงานและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแก่เรา
ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว จากนั้นจะทำการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงต่อไป

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน