ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม3224TH

01/10/2009

AIP ONLINE SURVEYS THAILANDขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีมาโดยตลอด

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อท่านสมาชิกผู้โชคดี30ท่านที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษท่านละ200คะแนนจากการร่วมตอบแบบสอบถาม3224TH
โปรดล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ ตรวจสอบคะแนนสะสมของท่านและแลกของรางวัลจากทางเว็บไซต์ได้จากเมนู"ขอแลกของรางวัล"ครับ

1.คุณปิยะวรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ 087686xxxx

2.คุณนิธิวัชร์
2.คุณสุทธิภัทร
หมายเลขโทรศัพท์ 083428xxxx

3.คุณชัยรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ 081343xxxx

4.คุณปรีชา
หมายเลขโทรศัพท์ 081567xxxx

5.คุณศิริพงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 087634xxxx

6.คุณนายธีรเดช
หมายเลขโทรศัพท์ 086563xxxx

7.คุณสุรพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ 084734xxxx

8.คุณสนทนา
หมายเลขโทรศัพท์ 081820xxxx

9.คุณณัฏฐวุฒิ
หมายเลขโทรศัพท์ 081694xxxx

10.คุณอานัต
หมายเลขโทรศัพท์ 080012xxxx

11.คุณดุลยลาภ
หมายเลขโทรศัพท์ 022581xxx

12.คุณปณิตา
หมายเลขโทรศัพท์ 085120xxxx

13.คุณปิยะวัฒน์
หมายเลขโทรศัพท์ 086922xxxx

14.คุณพุทธพงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 089005xxxx

15.คุณรวิชา
หมายเลขโทรศัพท์ 085123xxxx

16.คุณธนพล
หมายเลขโทรศัพท์ 081752xxxx

17.คุณจารุวรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ 084055xxxx

18.คุณนัฐพล
หมายเลขโทรศัพท์ 085276xxxx

19.คุณชัชพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ 081491xxxx

20.คุณสุวรรณณี
หมายเลขโทรศัพท์ 089210xxxx

21.คุณดารณี
หมายเลขโทรศัพท์ 084330xxxx

22.คุณวาสนา
หมายเลขโทรศัพท์ 089690xxxx

23.คุณนวรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ 085199xxxx

24.คุณตุลฉัตร
หมายเลขโทรศัพท์ 023742xxx

25.คุณสาวิตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 080975xxxx

26.คุณศักดิ์ศรัณย์
หมายเลขโทรศัพท์ 029389xxx

27.คุณปกาษิต
หมายเลขโทรศัพท์ 081552xxxx

28.คุณกำพล
หมายเลขโทรศัพท์ 081893xxxx

29.คุณนพภาพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 089505xxxx

30.คุณอุษาวดี
หมายเลขโทรศัพท์ 084000xxxx

ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสมาชิกให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYSเป็นอย่างดี
เราหวังว่าจะได้รับการเข้าร่วมตอบแบบสอบถามจากท่านสมาชิกอีกในอนาคต ขอบพระคุณครับ