ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม3107TH

21/08/2009

AIP ONLINE SURVEYS THAILANDขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีมาโดยตลอด

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อท่านสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษท่านละ200คะแนนจากการร่วมตอบแบบสอบถาม3107TH

1.คุณจิตรชนก
หมายเลขโทรศัพท์02871xxxx

2.คุณกฤษณ์ติพงษ์
หมายเลขโทรศัพท์05389xxxx

3.คุณวาธุกา
หมายเลขโทรศัพท์085845xxxx

4.คุณธีระศักดิ์
หมายเลขโทรศัพท์089179xxxx

5.คุณวิทวัส
หมายเลขโทรศัพท์03622xxxx

ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสมาชิกให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYSเป็นอย่างดี
เราหวังว่าจะได้รับการเข้าร่วมตอบแบบสอบถามจากท่านสมาชิกอีกในอนาคต ขอบพระคุณครับ